<div align="center"><h1>Andrzej Bersz</h1><br><h3>strona przedstawia twórczość i pasje Andrzeja Bersza.Przede wszytkim fotografia, ceramika mieszkania i grafika. Bogato ilustrowana.</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.abersz.w.of.pl/">http://www.abersz.w.of.pl/</a></div>